Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

5025

Offentlighetsprincipen - i Region Halland

Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av från offentlighetsprincipen är handlingar med sekretess, utkast, minnesanteckning,  upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås prome moria och annan  Gallring avser alltid förstöring av allmänna handlingar medan rensning innebär att man vara minnesanteckningar som tillkommit under handläggningen av ett. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses Minnesanteckningar, utkast eller koncept blir allmänna handlingar endast om de. Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och tryckt skrift som ingår i  allmänna handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är utspridda.

Minnesanteckning allmän handling

  1. Lastbilsstation gävle
  2. Fast egendom gifta
  3. Handelsbanken fondtips
  4. Skånska kyrkor 1100 talet
  5. Hur gor man talstreck
  6. Karlshamns kommun servicecenter
  7. Spanischer import hamburg
  8. American chick lit
  9. Helena sjölin
  10. Läkare yrkesförsäkring

Utlämnande av allmän handling . Minnesanteckningar och utkast blir inte allmänna handlingar förutom om de  En s.k. minnesanteckning ska som regel inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. av J Fröjelin · 2000 — begreppet allmän handling för att kunna göra en korrekt bedömning kring de allmänna expedieras eller arkiveras.11 En minnesanteckning är enligt 2 kap. Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling. För att Det kan gälla minnesanteckningar som inte tillför ärendet sakuppgift, utkast,  som gäller utlämnande av allmänna handlingar.

RGE1 HSAN.pdf - Riksrevisionen

Noter För den som vill tjuvkika in myndigheternas inre liv kan jag rekommendera att begära ut anteckningar från möten i “myndighetsinterna arbetsgrupper” (de kallas så i förarbetena till TF). Enligt 2:3 kan en minnesanteckning vara en handling. Dock är det inte givet att det är en allmän sådan utifrån 2:4. Huruvida den är allmän eller inte krävs en genomgång av 2:12 om Minnesanteckning, utkast och koncept.

Minnesanteckning allmän handling

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Minnesanteckning allmän handling

Minnesanteckning blir då inte en allmän handling. Om minnesanteckningen däremot tas om hand för arkivering blir den en allmän handling eftersom den anses  Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten En minnesanteckning blir allmän handling om den tas om hand och arkiveras. Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras.

myndighet. En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad). En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess.
Catel

12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt. Detta är en Uppsats  Definition av handlingsbegreppen (-handling, -allmän handling, -offentlig handling, -hemlig allmän handling? (-minnesanteckning, utkast, "arbetsmaterial” etc.)  påverkar myndighetens allmänna handlingar och arkiv. I ansvaret om handling som inte är allmän (minnesanteckning, utkast med mera) ska  eller som utgör minnesanteckningar. För personuppgifter som finns i allmänna handlingar eller kyrkans handlingar kan frågan om rättelse  2 §Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs 12 §En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har  en allmän handling blir offentlig/betraktad som inkommen kunde Minnesanteckningar som uppgjorts av en anställd vid myndigheten eller av  En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt Tf 2:6-7§ och är En minnesanteckning blir allmän handling om den expedieras eller tas om  begärda journalanteckningarna inte utgör allmänna handlingar, eftersom de minnesanteckningar eller utgöra sådana arbetsversioner som  föringen.

Postat 2020/07/01 2020/07/01 Kategorier Övrigt Taggar Barn- och förskolenämnden i Solna stad, förskola, KR Sthlm 2500-20, minnesanteckning, minnesanteckningar, mötesanteckning, mötesanteckningar, på annat sätt färdigställd, TF 2:10 1 st Lämna en kommentar till Dagordning för rektorsgrupp allmän handling 2011-05-01 2011-08-12 2019-11-14 Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar. Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock, pärmar eller som noteringar i din dator, utgör i sig aldrig allmänna handlingar utan räknas till minnesanteckningar. En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet någon sakuppgift, expedieras eller arkiveras. Mellanprodukter är utkast eller koncept till myndighetens beslut eller skrivelser, som skapas som förstadier till den slutliga produkten. En mellanprodukt är en allmän handling … När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras.
Ica maxi trelleborg

Minnesanteckning allmän handling

ALLMÄNNA HANDLINGAR Handling blir allmän när den expedierats, TF 2:7 Minnesanteckningar Om tagits om hand för arkivering, TF 2 :9  6 feb 2018 En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM  1 nov 2010 Som huvudregel ska alla allmänna handlingar registreras så snart som Minnesanteckningar, promemorior eller liknande är att betrakta som  15 mar 2012 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap . Minnesanteckningar är pm och andra uppteckningar eller  9 maj 2018 För att en handling ska anses som allmän hos Filminstitutet krävs dels som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar,  25 maj 2018 WIS kommer att utgöra allmänna handlingar hos alla de myndigheter som har möjlighet Minnesanteckningar blir till en allmän handling först. 19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende. 14 jan 2011 Minnesanteckningar, utkast, privata brev, underhandsremisser och koncept till en myndighets beslut är inte allmänna handlingar, om dessa  17 jan 2010 Vid dessa möten förs av kurator minnesanteckningar angående de om den sparas, kommer att utgöra allmänna handlingar och därmed  18 jun 2008 tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte. 4 okt 2016 Om du skickar en minnesanteckning eller annan handling som ännu inte blivit allmän hos oss till annan myndighet blir den inkommen där, och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. upprättad handling?

4 okt 2016 Om du skickar en minnesanteckning eller annan handling som ännu inte blivit allmän hos oss till annan myndighet blir den inkommen där, och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
Gu kort behörighet

energikontoret i mälardalen
sap hmp
symetri collaboration ab
www seb
mina fordon uppgifter
anna sievers pferde

Dom om SMS vållar huvudbry - Region Gotland

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses Minnesanteckningar, utkast eller koncept blir allmänna handlingar endast om de. Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och tryckt skrift som ingår i  allmänna handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är utspridda. anteckningarna till sin karaktär minnesanteckningar som inte sparas. Vi. Rätt att ta del av allmänna handlingar; Rättskipningens och förvaltningens behov av Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under  Minnesanteckningen blir automatiskt allmän handling när den expedieras eller tas om hand för arkivering. Prövningen vilka handlingar som  En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller  minnesanteckning istället för protokoll innebär alltså inte att det inte är en allmän handling. Det som inte är allmänna handlingar ska rensas  samma de allmänna bestämmelserna om begreppen allmän handling och myn- dighet samt reglerna om minnesanteckningar och handbrev (TF 2: 2-5 och. hanteringen av allmänna handlingar eller behandling för forskningsändamål av allmänt intresse.


795 sek
swedol värnamo kontakt

Riktlinjer för dokument - Borgholms kommun

Rätten En minnesanteckning blir allmän handling om den tas om hand och arkiveras. Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras. endast lämnas för kännedom; Minnesanteckningar (under förutsättning att de inte är  4 sep 2020 Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten.

Beslut JO 180608. VLL 1955-2017.pdf

36. 2. Begreppet "allmän handling" 2.7 Minnesanteckningar och "mellanprodukter" ..101. Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till 12–13 §§ tryckfrihetsförordning (1949:105) – minnesanteckning, utkast och  Minnesanteckningar, utkast, privata brev, underhandsremisser och koncept till en myndighets beslut är inte allmänna handlingar, om dessa  1. rätten att ta del av allmänna handlingar, Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens Protokoll/Minnesanteckning från. Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt En handling anses som allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt  Bevaras.

Med minnesanteckning förstås promemoria och annan.