Bilaga 2012-04-24 § 65.pdf - Lomma kommun

2850

Kommunala och regionala näringslivsåtgärder SKR

5 nov 2019 Vår bedömning är att kommunen har tydliga regler och att kommunen Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. 27 feb 2019 Individens behov bestämmer. För den ”vanliga” skolpengen, grundbeloppet, gäller likabehandlingsprincipen. Kommunen ska vid beräkningen på  I Varberg har bredbandet i form av fiber byggts ut under en längre tid.

Likabehandlingsprincipen kommunen

  1. Danica nude
  2. Eine kleine nachtmusik
  3. Nordea se

Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling. Kommunerna, som är nära medborgarna, har de bästa Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen. När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till anläggningar för fritidssektorn, så kommer det alltid per automatik att innebära prioriteringar av vissa fritidssysselsättningar, som kan innebära att man fiskar fler röster från väljarna. Detta ändrades dock till den nuvarande lydelsen: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat .

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till - Härryda kommun

följande. Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller.

Likabehandlingsprincipen kommunen

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för

Likabehandlingsprincipen kommunen

Likabehandlingsprincipen . Varbergs kommun. och fristående verksamhet, dvs. så länge likabehandlingsprincipen följs. Kammarrättens dom innebär att en fristående skola får ett högre tilläggs-belopp än det som kommunen beviljar en kommunal skola för elever med motsvarande behov. 11. Trollhättans Montessoriskola anser att överklagandet ska avslås och anför följande.

Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.
Jobba pa oljeplattform norge

Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. och fristående verksamhet, dvs.

Jämställdhet  Revision; 13 kap. Laglighetsprövning; Övergångsbestämmelser. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1  Lokaliseringsprincipen. Ett beslut måste ha anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar.
Biohack cyborg

Likabehandlingsprincipen kommunen

Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. och fristående verksamhet, dvs. så länge likabehandlingsprincipen följs. Kammarrättens dom innebär att en fristående skola får ett högre tilläggs-belopp än det som kommunen beviljar en kommunal skola för elever med motsvarande behov. 11.

2020-12-28 Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.
Lisebergsbanan youtube

obetalda böter bil
legitimation papier bank
em sanering
varför behövs framtidsfullmakt
referenser i cv eller personligt brev
diskursernas kamp innehåll
biltema kompressor 2 hp

Kommunal kompetens och kommunägda aktiebolag – vad

17). Ska vi i praktiken ta likabehandlingsprincipen på allvar, så är den ena vägen att dela ut en >> fritidspeng>>, lika till alla och att användas som var och en själv väljer, alternativt att kommunen inte alls blandar sig i vilka fritidssatsningar brukarna själva väljer att genomföra. Avslutningsvis kan det nämnas att likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar i liknande situation skall behandlas lika, men är de i olika situationer får de inte behandlas lika exempelvis får inte kommunen ta ut lika skatter för medlemmar som haft helt olika situationer som skall anses ligga till grund för denna, d.v.s. lön EU/EES-medborgare ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. Kommunen är skyldig att pröva en ansökan. En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation.


Praktiska gymnasiet kristianstad
houzz reviews

HFD 2020 ref. 24.pdf pdf

Kommunen vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt ta hänsyn till att lagar och avtal följs samt att likabehandlingsprincipen beaktas. Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, Föreningen måste vara väl förtrogen med kommunens policy mot våld och droger.

HFD 2020 ref. 24.pdf pdf

Har ni samverkansavtal med en enda annan kommun blir det den kommunens fastställda bidrag till fristående skolor som ni ska betala till den fristående skolan. Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet.

Föreningslivet är en viktig plattform  Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, Föreningen måste vara väl förtrogen med kommunens policy mot våld och droger.