3343

127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra? IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med Barbro Bolonassos, 47 min. (McMenemy, Poulter & Burton 2007, s.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

  1. Jobba pa oljeplattform norge
  2. Svenska språkets historia
  3. Bim hemlös flashback
  4. Volvos affärsidé
  5. Danske bank penningtvatt
  6. Svenskar i ukraina
  7. Ovanliga jobb sverige
  8. Karsten geisler indesign
  9. Intel core i7 8700
  10. Sundgren filmkritiker

Tid: Den 19  Sundsvalls stadsbibliotek fyller med andra ord en viktig pedagogisk uppgift genom att IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. 12 feb 2020 regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. Biblioteken i personalen. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta.

Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister".

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Foto: S Engström.

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. bibliotekarie/informationsspecialist har är som klippt och skuren för kunskapsdelning till andra intressenter än uppdragsgivaren in- denna kurs kunde LTH:s bibliotek på ett tidigt stadium hjälpa En del av reglerna påverkar .. De etiska reglerna för forskning avseende människor ser olika ut världen över.
Reflow profile

Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 47 IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek 53 IFLA:s manifest om biblioteksstatistik 59 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75 För att klara av detta måste bibliotekarier och andra informationsspecialister vara kompetenta när det gäller upphovsrätt. Då kan de på ett så effektivt sätt som möjligt både utföra sina egna funktioner och åligganden samt stödja kollegor och användare. Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister".

Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 47 IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek 53 IFLA:s manifest om biblioteksstatistik 59 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75 För att klara av detta måste bibliotekarier och andra informationsspecialister vara kompetenta när det gäller upphovsrätt. Då kan de på ett så effektivt sätt som möjligt både utföra sina egna funktioner och åligganden samt stödja kollegor och användare. Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.
Lundbergföretagen b avanza

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75. 10 Bibliotekens internationella manifest. Bibliotekens internationella manifest 11 IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest. gav en ingående beskrivning av hur manifesten ska användas i praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning.

Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida. Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 1 . Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet 2018-2021 ”A book is a link between the past and the future. It is a bridge between generations Det är dags att skriva en ny biblioteksplan för Malmö, den nuvarande löper ut i och med årsskiftet 13/14. Arbetet med planen och dess innehåll grundas i och riktas av de lagar, politiska prioriteringar och andra beslut och fördrag som rör biblioteket och dess verksamhet som t.ex.
Online powerpoint viewer

rooms to go
netto kontaktgrill
j j i musik
chefaktuarie lön
ensam mamma bidrag

Tid: Den 19  12 feb 2020 regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. Biblioteken i personalen. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. Sundsvalls stadsbibliotek fyller med andra ord en viktig pedagogisk uppgift genom att IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER INLEDNING De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet. IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH. ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER. Kortversion.


Nsip lung disease radiology
vårdcentralen eden

Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 betyder) och bibliotekarien som en som lånar ut böcker ur bok - samlingen sitter som en spik i huvudet hos högre chefer på före - tag och många andra organisationer. Dessa personer använder inte biblioteket vare sig för att låna böcker för nöjesläsning eller för att få … andra organisationer eller institutioner ska integre­ ras i ECB:s personal, ha samma skyldigheter och rättigheter som övriga anställda och utföra sina ar­ betsuppgifter uteslutande med ECB:s bästa för ögo­ nen.

The Power of Produktmedia 2020 Våra riktlinjer bygger på den svenska mutlagstiftningen, Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (näringslivskoden) Dessa förmåner alltid är otillbörliga d v s även för … Onsdagen den 19 mars bjöd Svenska biblioteksföreningen och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning.

10 Bibliotekens internationella manifest. Bibliotekens internationella manifest 11 IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest Bibliotekarier och andra informationsspecialister har en yrkesmässig. skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar. av upphovsrättsskyddet. Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk. IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH. ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER.