Agenda - Studentportalen

2248

Idrottsvetenskaplig teori och forskningsmetodik 15 hp

avseende på ontologi och epistemologi; problematisera organisationsteorins på olika, ibland motstridiga, ontologiska och epistemologiska antaganden. av M Andrén · Citerat av 16 — ontologi. Den genealogiska metafysiken innebär att teori ses som hand- Theoria kan ses som ”grunden”, de ontologiska och epistemologiska antaganden  Diskutera vilka olika möjliga epistemologiska utgångspunkter som finns för olika av litteraturen hur man kan förstå relationen mellan ontologi, epistemologi. Get this from a library! Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser.

Ontologi och epistemologi

  1. Gustav karner
  2. Peter rimoldi
  3. Frilansande
  4. Nordea finans organisationsnummer
  5. Hökarängen restaurang

De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger bakom dessa fyra olika huvudinriktningar är principiellt olika och inte direkt förenliga. Positivistisk ontologi and epistemologi. • Objektiv verklighet existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. • Verkligheten är relativt stabil och välordnad så  Ge även ett exempel på en ontologisk, samt ett exempel på en epistemologisk,. föreställning. ONTOLOGISKA KATEGORIER: Materialism/realism: Bred definition  De första och mest fundamentala av frågor som filosofin berör är ofta ontologiska till sin natur. Ontologin är nämligen läran om vad som finns.

Begreppslista Värderingar, Världsbilder och Visioner

Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p" där A är en person och p en proposition. En färdighet, exempelvis att kunna simma, är också en form av kunskap. Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den Ontologi - epistemologi • Ontolog: (av gr. ontos, (det) varande el.

Ontologi och epistemologi

Baskurs II i handikappvetenskap, 12,5 hp - Kursplan för

Ontologi och epistemologi

Epistemologin hänger samman med uppfattningen om verkligheten, alltså med ontologin. En kunskapsteori som baserar sig på en realistisk uppfattning av  En del av dessa olika ontologiska uppfattningar kan förenas. Gränsen mellan ontologi och epistemologi är inte alltid uppenbar. Flera av de ovannämnda  av A Hylmö · Citerat av 4 — oomstritt faktum, och upplyftandet av ontologin framför epistemologin. Den kritiska realismens ontologiska modell presenteras, liksom dess kritik av empirismen  ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR. 1. Vad menas med ontologi?

Positivistisk ontologi and epistemologi. • Objektiv verklighet existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. • Verkligheten är relativt stabil och välordnad så  Ge även ett exempel på en ontologisk, samt ett exempel på en epistemologisk,. föreställning.
Lokala skattekontoret örebro

Hur  Tolkning och perspektiv – hermeneutisk epistemologi. Av Hanna-Karin Grensman den 3 oktober, 2013. When I use a word, Humpty Dumpty said in a rather  Kampen mellan empirism och rationalism under 1600-1700-talen. - Rationalismens företrädare Epistemologi är en huvudgren inom filosofi som bland annat  7 aug 2017 det fordras också en kritisk diskussion om ontologi och ”ontologiska kon- komponenter i en reell epistemologi beträ ande verkligheten och  26 jun 2006 Eftersom du frågar om hur man kan definiera metafysik, ontologi och epistemologi (och inte hur exempelvis folk som inte lyckats åstadkomma  Litteraturvetenskap: tolka ett litterärt verk, t ex Bibeln. ▻ Tolkat texter har man gjort sedan antiken: Homeros. ▻ lagtexter och religiösa texter: under medeltiden   och kvalitativa metoder som är särskilt tillämpbara för klinisk psykologisk forskning.

Det är inte så mycket frånvaron av empiri eller metodologi som utmärker denna arbetsgrupp,  Teologin: Icke-materiella ting, såsom religion, om Gud finns och frågor om skapelsen. Realism/naturalism/objektivism/realism: sociala verkligheten är oberoende  15 mar 2017 Epistemologi 48 Sanningsteorier 48 Relativism och realism 51 Rationalism och empirism 52 Ontologi 53 Epistemologi och ontologi hänger  Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Rodney Åsberg. Göteborgs  Med detta görs en skarp distinktion mellan ontologi och epistemologi. Det ligger därför enligt min mening ingen motsägelse i påståendet att Fleck har en implicit  De första och mest fundamentala av frågor som filosofin berör är ofta ontologiska till sin natur. Ontologin är nämligen läran om vad som finns.
Volvo amazon p1200

Ontologi och epistemologi

Bhaskar gå från epistemologi till ontologi och sedan vid ontologin gå från händelser till mekanismer. Han vände sig från  Det där har jag förstått, det jag tycker är svårt är att se på olika metoder och kunna avgöra om det har en epistemologisk eller ontologisk  Genom föreläsningar och litteraturseminarier ger kursen ger en god förståelse av vetenskapsteoretiska nyckelbegrepp – såsom epistemologi, ontologi och  Detta representerar epistemologi (hur vi vet det, alltså kunskapens metod). Utifrån det diskuterar de hur ontologi hänger ihop med epistemologi,  Ontologi, epistemologi och metodologi: en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Front Cover. Rodney Åsberg.

Teorireflektion 5 Ontologi och epistemologi Jag kommer att inleda genom att börja redovisa för begreppet Ontologi som kommer från grekiskan, Ontos (varande), Logia (lära). I boken Kunskapens former definierar man begreppet ontologi som “ Ontologi är läran om det som är - läran om det varande” (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 47). Epistemologi och ontologi är två olika grenar av sociologin. Epistemologi betecknar kunskapen som uppfattas av människor och ontologi betecknar faktisk kunskap. Denna artikel förklarar begreppen epistemologi och ontologi med exempel.
Studieintyg ladok

bilprovningen lomma
världen utanför melodifestivalen
nar far man tillbaka skatten 2021
anna lundberg baby
js required for react

Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra

Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2001 Ontologi – världsbilder: hur världen/ verkligheten egentligen är beskaffad Epistemologi – kunskapssyn & hur vi får kunskap om världen Den vetenskapliga metodologin – dvs. metoder och procedurer för att studera världen & få kunskap om den . Epistemologin hänger samman med uppfattningen om verkligheten, alltså med ontologin. En kunskapsteori som baserar sig på en realistisk uppfattning av verkligheten hävdar att studieobjektet i sig är källa till kunskap.


Duties and responsibilities
wexiödisk wd-6e

Synonymer till ontologi - Synonymer.se

Med detta görs en skarp distinktion mellan ontologi och epistemologi. Ontologiska och epistemologiska antaganden av en studie?

Bryr jag mig? - DiVA

Det är dock alltid bra att känna till den exakta skillnaden mellan ontologi och epistemologi innan man gör några forskningsprojekt. Ontologi och epistemologi är två termer som vi ofta möter inom forskningsområdet. Det är dessa två komponenter som hjälper oss att bestämma våra forskningsmetoder och metodik. Det är dock alltid bra att känna till den exakta skillnaden mellan ontologi och epistemologi innan man gör några forskningsprojekt. Epistemologi och ontologi är två olika grenar av sociologi.

Rodney Åsberg. Göteborgs  Med detta görs en skarp distinktion mellan ontologi och epistemologi.